E. parduotuvės taisyklės

 

 

1. Bendrosios nuostatos


1.1 Abili.eu internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos,
Klientui teikiant užsakymą internetinėje Abili.eu Parduotuvėje.
1.2 Abili.eu turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje
taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3 Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Abili.eu, kol jis nepatvirtina, jog yra
susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas susipažino su
Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu užsakydamas prekes, jis uždeda varnelę prie paslaugų teikimo
sąlygų ir paspaudžia „Patvirtinti užsakymą“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai
nepritaria visoms arba tam tikrai Taisyklių daliai, jis turi neteikti užsakymo elektroniniu būdu
Abili.eu.
1.4 Abili.eu atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su
Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


2. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos


2.1 Klientas, apsilankęs Abili.eu Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias
prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
2.2 Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms
pristatyti (žr. 2.1 punktą): savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono
numerį, elektroninį paštą bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi, pristatant užsakytas
prekes.
2.3 Prieš patvirtindamas užsakymą, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir
atitinka jo pageidavimus. Patvirtinti užsakymą Klientas gali tik tada, kai pažymi, jog yra susipažinęs
ir sutinka su Abili.eu Parduotuvės Taisyklėmis.
2.4 Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas Abili.eu. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to
momento, kai jį gauna Abili.eu. Kartu tai laikoma, jog tarp Kliento ir Abili.eu yra sudaryta sutartis.
Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Abili.eu gauna patvirtinimą iš
banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes arba pati Abili.eu patvirtina pirkėjui prekės rezervaciją
el. paštu.
2.5 Pranešimo Abili.eu apie apmokėjimo gavimą momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir
Abili.eu vykdymo pradžios momentu.


3. Garantiniai įsipareigojimai


3.1 Abili.eu parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui
perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant
pranešti apie tai telefonu +370 630 77077, o Abili.eu įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems
trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Abili.eu ar jos vardu veikiančių trečiųjų
asmenų kaltės. Abili.eu per protingą, su Klientu suderintą terminą, pašalina trūkumus, o jų
nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
3.2 Abili.eu įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
3.2.1 Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti
terminas, Abili.eu įsipareigoja tokias prekes Klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali
galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
3.2.2 Abili.eu įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus
reikalavimus.
3.2.3 Abili.eu įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį bei asortimentą.

3.2.4 Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, Abili.eu įsipareigoja
pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.
3.2.5 Prekės pristatomos supakuotos pagal jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti
pagal paskirtį.


4. Baigiamosios nuostatos


4.1 Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Abili.eu vyksta valstybine
kalba.
4.2 Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, www.vvtat.lt
Elektroninis ginčų sprendimas.
4.3 Įsigydami „Abili“ produktus e.parduotuvėje www.abili.eu sutinkate, kad jūsų duomenys gali
būti naudojami įmonės rinkodaros tikslais. Įmonė įsipareigoja šiuos duomenis saugoti ir neperduoti
jų tretiesiems asmenims.

Apmokėjimo sąlygos
1. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės kaina nurodoma su
pristatymo mokesčiu.
2. Už užsakytas prekes galima atsiskaityti pirkimo metu elektroninės bankininkystės sistemoje
3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Priešingu atveju, jis praranda
teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą
prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Abili.eu gavus apmokėjimą už prekes.

Grąžinimas ir keitimas


1. Abili.eu nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės matomos
internetiniame puslapyje savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių
dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
2. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam parduotus daiktus kitais analogiškais kitokių
matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes
grąžinti.
3. Prekės grąžinamos ir/arba keičiamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d.
įsakymu Nr. 258 patvirtintomis ,,Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos
naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus
pinigus netenkinamas įsigijus tokias prekes: optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo,
kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus (kodas pagal Kombinuotąją prekių
nomenklatūrą – 90.00. Pagal LR Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl daiktų
grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
4. Internetu įsigytas prekes Pirkėjas gali grąžinti per 14 dienų nuo prekių gavimo ( t.y. pasirašymo
prekių gavimo dokumente). Prekės pristatymo išlaidos nėra grąžinamos. Prekės grąžinimo išlaidas
apmoka Klientas.
5. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės:

5.1 nebuvo naudojamos. Prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta.
5.2 nepažeistos prekių vartojamosios savybės. Prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo
pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos (prekė turi likti su pilnu įpakavimu bei etiketėmis)
5.3 jei prekė susideda iš kelių dalių, grąžinant turi būti išlaikytas pirminis komplektiškumas.
6. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi prekinės išvaizdos praradimu.
7. Grąžindamas prekes visais atvejais Klientas privalo pateikti Abili.eu prekių įsigijimo
dokumentus: PVM sąskaitą faktūrą / apmokėjimo dokumentą.
8. Daiktų grąžinimas atliekamas užpildžius nustatytą formą, dėl jos gavimo kreiptis sales@abili.eu
9. Klientui grąžinama sumokėta suma.
10. Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šių Taisyklių 5 punkte numatytus
reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo formos
pasirašymo ir abili.eu pirktų ir grąžinamų prekių gavimo.
11. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos. Šios sąlygos
skelbiamos kiekvienos akcijos metu.